📍 23 ถนนเพชรเกษม- ชายทะเล ตำบลกำเนิดนพคุณ ใกล้โรงพยาบาลบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คีรีขันธ์ 77140
📞 โทร 099-878 9336

ความเป็นมาและเจตนารมณ์ของผู้บริหาร

          บริษัท สมาร์ทมันนี่ไทย จำกัด เกิดจากการรวมตัวของบริษัท “สมาร์ทมันนี่” ในจังหวัดต่างๆ รวม 12 บริษัท เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2561 มีหน้าที่จัดหาสินเชื่อให้บริษัท สมาร์ทมันนี่ฯ ในพื้นที่ 9 จังหวัด ซึ่งบริษัทใน 9 จังหวัดข้างต้น ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด (พิโกไฟแนนซ์และพิโก-พลัส)

          ต่อมา เมื่อบริษัทได้ดำเนินกิจการครบรอบ 4 ปี บริษัทฯ ได้ขยายการบริการ “จำนองขายฝากที่ดิน”  จาก 9 จังหวัดเป็น 21 จังหวัด

          บริษัท สมาร์ทมันนี่ไทย จำกัด มีความมุ่งหวังให้ธุรกิจสินเชื่อที่ดิน “สมาร์ทมันนี่ไทย” เป็นบริการสินเชื่อที่ดิน ที่มีความรวดเร็ว ใช้เอกสารน้อย สามารถตอบสนองความต้องการประชาชนทุกระดับอย่างหลากหลาย และคาดหวังว่า บริษัท สมาร์ทมันนี่ไทย จำกัด จะเป็นสถาบันสินเชื่อที่ดินที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

สายด่วน!! สมาร์ทมันนี่ไทย 👆