คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

1.เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างภารกิจ ในหน่วยงานของรัฐ หรือเป็นผู้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 65 ปี

2.มีชื่อในทะเบียนบ้านหรือทำงานในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์/ชุมพร/สุราษฎร์ธานี/เพชรบุรี/กรุงเทพมหานคร/นนทบุรี/ปทุมธานี/นครปฐม

3.รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร และใช้บัตร ATM โดยมีเงินเดือนสุทธิไม่ต่ำกว่า เดือนละ 4,000 บาท

4.ยินยอมมอบบัญชีเงินเดือน เป็นหลักประกันตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ และยินยอมมอบบัตร ATM ให้บริษัทจัดทำระบบ Direct Debit เป็นเวลา 2 รอบเงินเดือน

5.มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด คือ แบบมีบุคคลค้ำประกัน 2 คน แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือแบบไม่มีการค้ำประกัน

ขั้นตอนการดำเนินการ และค่าใช้จ่าย

⇒ การตรวจสอบคุณสมบัติ

        ลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่  การลงทะเบียนออนไลน์สามารถ ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์นี้  กรณีเป็นลูกค้าเก่าให้ติดต่อกับพนักงานสาขาโดยตรง
 

⇒ การสมัคร

        ดาวน์โหลดใบคำขอสินเชื่อ และจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง นำไปยื่น ณ สำนักงานสาขาใกล้บ้าน หรือส่งตรงมาที่สำนักงานใหญ่

**  ก่อนนำเอกสารมายื่น ณ สำนักงานสาขา กรุณาโทรสอบถามและนัดหมายกับพนักงานของสาขาก่อน ตามเบอร์ติดต่อที่ปรากฎในเว็บไซต์ ด้านล่าง!!

⇒ การพิจารณาอนุมัติ

         จะพิจารณาจากเอกสารสลิปเงินเดือนและ Bank Statement โดยใช้เวลาไม่เกิน 3 วันทำการ และจะมีการโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน 

⇒ การยืนยันการขอสินเชื่อ

         สำหรับท่านที่ได้รับแจ้งผลการอนุมัติ ต้องชำระเงินค่าบริการจัดทำสัญญา และค่าบริการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ ท่านละ 500 บาท เพื่อยืนยันการขอสินเชื่อ

⇒ การลงนามสัญญา

         จะดำเนินการนัดหมายหลักจากกระทรวงพาณิชย์อนุมัติการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ ไม่เกิน 5 วันทำการ  ในวันลงนามในสัญญาลูกค้าจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน และค่าเบี้ยประกัน  “สินเชื่อปลอดภัย” จำนวน 3% ของยอดสินเชื่อ พร้อมมอบสมุดบัญชีและบัตร ATM ให้กับบริษัทฯ จากนั้นบริษัทจะดำเนินการโอนเงินให้กับลูกค้าทันที

** สำหรับบัตร ATM เมื่อผ่านการตัดบัญชีโดยธนาคาร (Direct Debit) 2 เดือน และไม่พบอุปสรรคข้อขัดข้องใดๆ บริษัทจะส่งคืนให้ลูกค้าโดยตรง

แผนที่ 1 : มีบุคคลค้ำประกัน 2 คน

♦ รวมกลุ่ม 3 คน คล้ายระบบสหกรณ์

♦ กู้ได้ 3 เท่าของเงินเดือน

♦ เงินเดือนสุทธิคงเหลือ 30% ของเงินเดือน

♦ มีผู้ค้ำประกัน 2 คน

♦ กรณีขอสินเชื่อเกิน 50,000 บาท ให้ใช้เอกสารเครดิตบูโรมาด้วย  **ติดแบล็คลิสก็กู้ได้ **

    ดาวน์โหลดใบคำขอสินเชื่อ คลิ๊กที่นี่

แผนที่ 2 : มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน 

♦ ใช้ทรัพย์สินมาเป็นหลักประกัน เช่น บ้าน ที่ดิน รถทุกชนิด เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีมูลค่า 2 เท่าของยอดสินเชื่อ

♦ กู้ได้ 2 เท่าของเงินเดือน

♦ เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป และคงเหลือสุทธิ 40% ของเงินเดือน

♦ ใช้เอกสารเครดิตบูโร **ติดแบล็คลิสก็กู้ได้**

ดาวน์โหลดใบคำขอสินเชื่อ คลิ๊กที่นี่

แผนที่ 3 : ไม่มีการค้ำประกัน 

♦ สินเชื่อสำหรับผู้บริหาร ต้องการขอสินเชื่อคนเดียว (เงินเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป)

♦ กู้ได้ 2 เท่าของเงินเดือน

♦ เงินเดือนสุทธิคงเหลือ 60% ของเงินเดือน

♦ ใช้เอกสารเครดิตบูโร ไม่ติดแบล็คลิส

ดาวน์โหลดใบคำขอสินเชื่อ  คลิ๊กที่นี่

** หมายเหตุ :  ในช่วงที่มีนโยบายการพักชำระหนี้  

        บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ลูกค้ายื่นเอกสารสลิปเงินเดือน (เพิ่มเติม) เป็นเดือนมกราคม 2563 หรือ กุมภาพันธ์ 2563 (อย่างน้อย 1 เดือน) 

Call Now Buttonสายด่วน : Smartmoneythai