คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อผู้บริหารราชการ/รัฐวิสาหกิจ

♦ สินเชื่อของผู้ดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บริหารกองหรือสำนักขึ้นไป หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับสูง

♦ ได้รับเงินเดือน 40,000 บาทขึ้นไป โดยมีเงินเดือนเหลือสุทธิเกิน 40% เป็นเวลา 6 เดือน

♦ ใช้เอกสารเครดิตบูโร และไม่ติดแบล็คลิส

♦ มีเจ้าหน้าที่รัฐค้ำประกัน 1 คน

♦ ยินยอมให้ตัดบัญชีเงินเดือนในระบบ Direct Debit โดยไม่ต้องมอบสมุดบัญชีและบัตร ATM ให้กับบริษัท

♦ กู้ได้ 2 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

ขั้นตอนการดำเนินการ และค่าใช้จ่าย

A การตรวจสอบคุณสมบัติ

        ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์นี้  เพื่อรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ หรือโทรสอบถามคุณสมบัติเบื้องต้นที่  099-8789336  
 

B การสมัคร

        ดาวน์โหลดใบคำขอสินเชื่อ และจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งตรงมาที่ “บริษัท สมาร์ท มันนี่ไทย จำกัด” 33/5 ถนนเพชรเกษม-ชายทะเล ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 หรือนำไปยื่น ณ สำนักงานสาขาใกล้บ้าน

**  ก่อนนำเอกสารมายื่น ณ สำนักงานสาขา กรุณาโทรสอบถามและนัดหมายกับพนักงานของสาขาก่อน ตามเบอร์ติดต่อที่ปรากฎในเว็บไซต์ ด้านล่าง!!

**  กรณีส่งเอกสารโดยตรงมาที่สำนักงานใหญ่ “บริษัท สมาร์ท มันนี่ไทย จำกัด” อาจสอบถามความสมบูรณ์ของเอกสารที่หัวฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ (คุณอริญา) โทร. 063-7691774

C การพิจารณาอนุมัติ

         จะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจาก เอกสารสลิปเงินเดือน  Bank Statement และ เอกสารเครดิตบูโร โดยใช้เวลาไม่เกิน 3 วันทำการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานใหญ่โทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน 

D การยืนยันการขอสินเชื่อ

         สำหรับท่านที่ได้รับแจ้งผลการอนุมัติ ต้องชำระเงินค่าบริการจัดทำสัญญา และค่าบริการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ สัญญาละ 500 บาท เพื่อยืนยันการขอสินเชื่อ โดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 742-0-53384-9 ชื่อบัญชี “บริษัท สมาร์ท มันนี่ไทย จำกัด”  เมื่อโอนแล้วให้ส่งสลิปทาง LINE ID : smartmoney789

E การลงนามสัญญา

          ภายใน 5 วัน นับแต่ลูกค้าได้ยืนยันการขอรับสินเชื่อจากบริษัท (โอนเงิน 500 บาท) และบริษัทได้รับการอนุมัติการจดทะเบียนหลักประกันธุรกิจจากกระทรวงพาณิชย์แล้ว จะนัดหมายลูกค้า และผู้ค้ำประกันเพื่อลงนามในสัญญา

         ในวันลงนามในสัญญาลูกค้าจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน และค่าเบี้ยประกัน  “สินเชื่อปลอดภัย” จำนวน 3% ของยอดสินเชื่อ และมอบหลักฐานการยินยอมการตัดบัญชี Direct Debit ที่ลูกค้าไปแสดงความยินยอมที่ธนาคารแล้ว โดยไม่ต้องมอบสมุดบัญชีและบัตร ATM

F ตารางการชำระเงิน

📢 บริษัทฯ ประกาศอัตราดอกเบี้ยใหม่  

** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นี้เป็นต้นไป **

G เอกสารประกอบการขอสินเชื่อของผู้กู้และผู้ค้ำ

เอกสารผู้ขอสินเชื่อ (ผู้กู้)

1. สำเนาบัตรประชาชน   จำนวน  3  ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน  3  ชุด   

3. สำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ      จำนวน  1  ชุด

4. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 2 เดือน     จำนวน  1  ชุด

5. Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน     จำนวน  1  ชุด

6. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (บัญชีเงินเดือน)     จำนวน  1  ชุด

7. สำเนาหน้าบัตร ATM (บัญชีเงินเดือน)     จำนวน  1  ชุด

8.เอกสารเครดิตบูโร  จำนวน  1  ชุด

เอกสารผู้ค้ำประกัน 1 คน

1.สำเนาบัตรประชาชน     จำนวน  2  ชุด

2.สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน  2  ชุด

3.สำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ    จำนวน   1  ชุด

4.สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 2 เดือน     จำนวน   1  ชุด

** รายละเอียดเอกสารทั้งหมดอยู่ในใบคำขอสินเชื่อ **

สายด่วน!! สมาร์ทมันนี่ไทย 👆