ความเป็นมาและเจตนารมณ์ของผู้บริหาร

          บริษัท สมาร์ทมันนี่ไทย จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2561 เพื่อเป็นสื่อกลางในการจัดหาสินเชื่อให้บริษัทสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด (พิโกไฟแนนซ์และพิโก-พลัส) ในพื้นที่ 9 จังหวัด

บริษัท สมาร์ทมันนี่ไทย จำกัด มุ่งหวังให้สินเชื่อที่ดินของเรา สามารถบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ ใช้เอกสารน้อย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกระดับได้อย่างหลากหลาย                     

 ขอเรียนเชิญชวนทุกท่าน 🙏

สายด่วน!! สมาร์ทมันนี่ไทย 👆