ข้อดีของการขายฝากที่ดิน กับ “สมาร์ทมันนี่ไทย”

            การขายฝาก คือ การทำนิติกรรมซื้อขายที่ดิน ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้รับซื้อขาย แต่เปิดโอกาสให้ผู้ขายฝากนำเงินมาไถ่ถอนทรัพย์สินคืนได้ ในเวลาที่กำหนด

ถูกกฎหมาย ทำสัญญาขายฝากที่สำนักงานที่ดินทุกกรณี ต่ออายุได้ขั้นต่ำ 5 ปี

รวดเร็วทันใจ ได้เงินก้อนใหญ่ไปลงทุน ไม่ต่ำกว่า 70% ของราคาประเมิน

ไถ่ถอนคืนได้ตลอดเวลา แจ้งล่วงหน้าเพียง 1 วัน

ไม่จำกัดอายุ ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน ไม่จำกัดอาชีพของผู้ขายฝาก                                   

      ลักษณะที่ดินที่รับขายฝาก

เป็นโฉนดที่ดิน (นส.4จ.) หรือ หนังสือรับรอง (นส.3 ก.)

เป็นบ้านพร้อมที่ดิน หรือเป็นที่ดินเปล่า ที่นาหรือที่ดินเกษตรกรรม เป็นโฉนดที่ดินในจังหวัดที่เราเปิดให้บริการ

มีทางออกสู่ทางสาธารณะ

ต้อง ไม่ใช่ ที่รกร้าง-เป็นบ่อ ที่ดินที่ไม่มีทางเข้า-ออก (ที่ตาบอด) ที่ดินที่มีการจดภาระจำยอม รวมทั้งกรณีมีข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เช่น บ่อน้ำ บริเวณที่มีสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน บริเวณที่มีการบุกรุก เป็นต้น

 อัตราค่าธรรมเนียมการขายฝาก

♦ คิดผลประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด โดยผู้ขายฝากเป็นผู้จ่ายค่าภาษี และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการขายฝากทั้งหมด

♦ ไถ่ทรัพย์ก่อนกำหนด 6 เดือน คิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม 2% ของวงเงินเมื่อปิดบัญชีก่อนกำหนด

♦ ต่ออายุเมื่อสิ้นสุดสัญญา เมื่อครบ 1 ปี หากยังหาสินไถ่มาคืนไม่ได้ สามารถขยายอายุสัญญาได้อีก 1 ปี และขยายได้ 5 ครั้ง

♦ ค่าสำรวจพื้นที่ และค่าจัดการวงเงินไม่เกิน 5% ของยอดขายฝาก

ขั้นตอนการดำเนินการ

⇒ การตรวจสอบคุณสมบัติ

       เตรียมเอกสารโฉนดที่ดินวงเงินที่ต้องการขายฝาก  จากนั้นลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อรอการติดต่อกลับ หรือโทรศัพท์หารือกับสำนักงานใหญ่  โทร. 099-8789336

⇒ การสมัคร

      ดาวน์โหลดใบคำขอสินเชื่อ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง นำไปยื่น ณ สำนักงานสาขา หรือส่งตรงมาที่สำนักงานใหญ่

⇒ การพิจารณาอนุมัติ

     จะพิจารณาอนุมัติจากราคาประเมินที่ดิน คุณสมบัติของผู้ขายฝาก ถ้าเอกสารครบใช้เวลาไม่เกิน 1 วัน

⇒ การยืนยันการขายฝาก

     สำหรับท่านที่ได้รับแจ้งการอนุมัติ ต้องชำระค่าดำเนินการล่วงหน้า เพื่อยืนยันว่า “จะขายฝาก” ขั้นต่ำ 500 บาท โดยการตอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท

⇒ การลงนามในสัญญา และการรับเงิน

     จะนัดหมายไปจดทะเบียนการขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่แจ้งการอนุมัติ และรับเงินทั้งหมดเมื่อทำสัญญาเสร็จสิ้น

เอกสารประกอบการพิจารณาการขอสินเชื่อเบื้องต้น

รูปถ่ายบัตรประชาชนตัวจริง (หน้า-หลัง)

รูปถ่ายทะเบียนบ้าน

รูปถ่ายโฉนดด้านหน้า-หลัง

รูปถ่ายที่ดินมุมต่างๆ ตามที่เหมาะสม

เอกสารแสดงรายได้

Call Now Buttonสายด่วน : Smartmoneythai