Smartmoneythai   คือ สถาบันจัดหาสินเชื่อ จำนอง ขายฝากที่ดิน และสินเชื่อบุคคลของเจ้าหน้าที่รัฐ ให้แก่บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้ประกอบธุรกิจพิโกไฟแนนซ์-พลัส ในพื้นที่ 9 จังหวัด 

Smartmoneythai  เกิดจากการรวมตัวขององค์กรธุรกิจในเครือ มันนี่ซิตี้  ก่อทุน และสมาร์ทมันนี่ รวม 15 องค์กร เพื่อบริการสินเชื่อที่รวดเร็ว ดอกเบี้ยถูก และเป็นธรรม ให้ลูกค้าทุกท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากบริการของเรา

ดร.ประดิษฐ์  ยมานันท์  (📞099-8789336)

ประธานกรรมการบริหาร

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

Call Now Buttonสายด่วน!! สมาร์ทมันนี่ไทย 👆